top of page
VTC_Icoon_VOL_Turquoise_CMYK-01.png
Over ons
Voices That Count  is een collaboratief netwerk van experten en doeners. In al onze projecten vertrekken we van de inzichten uit ervaringen en verhalen van mensen om dingen in beweging te zetten en richting te geven aan sociale verandering.
Anker Wie Zijn We

In een snel veranderende, complexe wereld, waar alles met elkaar verbonden is, zijn we ervan overtuigd dat oprecht - en soms grootschalig - luisteren naar de ervaringen van mensen cruciaal is om tot diepere inzichten en betere besluitvorming te komen.

Onze principes
IMG-20220918-WA0005.jpg

In het naar buiten brengen van verhalen ligt een kracht om het grotere geheel in beweging te krijgen en systemen te veranderen. We vertrekken daarom van hoe mensen hun realiteit beleven, en gebruiken deze om zinvolle onderzoeks- of leertrajecten op te zetten.

Picture1.jpg

Hoe onze wereld eruit ziet en vorm krijgt, wordt bepaald door hoe mensen naar die wereld kijken. We onderzoeken hoe onderliggende waarden en dynamieken zichtbare realiteiten en systemen sturen.

SenseMaker software ecology.jpg
new year 2023.jpg
Dit is hoe we samenwerken

We zitten samen met een projectteam aan de tekentafel. Met een stevige voet in de praktijk, voorbij het theoretisch advies aan de zijlijn.

We nodigen onze klanten en partners uit om volop hun nieuwsgierigheid aan te boren en zich te durven laten verrassen.

Maatwerk is ons ding. We bouwen verder op de bestaande energie in een organisatie, netwerk of team.

We gaan voor verbindend onderzoek. Het verzamelen van nieuwe inzichten laten we zoveel mogelijk samen sporen met het versterken van connecties tussen leden van een team, een organisatie, een netwerk.

output-onlinepngtools.png

Wat we kunnen betekeken voor jouw organisatie of netwerk

Ons organisatieverhaal

Voices That Count wordt opgericht in 2018, maar bundelt vele jaren ervaring van de mensen die we op ons pad tegenkwamen.


De pioniers van Voices That Count (Steff, Nele en Claudia) hebben een gemeenschappelijk verleden bij de NGO Rikolto. Ze krijgen er de ruimte om te experimenteren met andere manieren om de impact van Rikolto’s interventies te meten. De focus komt later meer te liggen op het capteren en communiceren van de ervaringen van mensen binnen landbouw- en voedselsystemen. Een project om de stem van boerenfamilies luider te laten klinken en hun ervaringen beter te begrijpen, krijgt de naam ‘Voices That Count’. 


Een paar jaar later wordt Voices That Count de naam van het collaboratief netwerk dat zachtjesaan groeit. In 2021 krijgt het netwerk een juridische entiteit: we kiezen voor een coöperatieve vennootschap om de kracht van samenwerking centraal te zetten en om onze maatschappelijke opdracht te verankeren in onze werking. 


Sindsdien volgen nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Vanuit een gedeelde visie en passie, en vanuit dezelfde basiswaarden groeit Voices That Count verder uit tot een gedreven netwerk van experten en doeners uit verschillende landen.

Dit zijn wij

Foto team2.jpg
Get in touch

Write us at steff@voicesthatcount.net

Follow us over Linkedin

bottom of page