© 2020 Voices That Count

De verhalen achter de cijfers

Wij begeleiden nieuwsgierige organisaties en overheden om sociale veranderingen in kaart te brengen en beter te begrijpen. Verhalen van burgers, vrijwilligers, leden, medewerkers of andere groepen zijn altijd het startpunt.

Begrijpen wat er leeft in je netwerk of in je stad door naar concrete ervaringen van mensen te luisteren.

De impact van je acties of beleid onderzoeken door patronen te ontdekken in de verhalen van je doelgroep.

Verhalende feedback van je doelgroep of klanten genereren om je beleidsplannen of acties te voeden.

Veranderingen, uitdagingen en drijfveren opvolgen door continu momentopnames te capteren en te analyseren. 

 
Cases that count
Over ons

Voices That Count is een netwerk van strategische experten en doeners die organisaties helpen om beter te begrijpen wat moeilijk meetbaar is.

Wat betekent vakantie voor mensen die in kansarmoede leven?

Hoe ervaren mensen de buurt waarin ze wonen?

Wat drijft jongeren om vrijwilligerswerk te gaan doen?

Wat is de impact van een project dat meisjes weerbaar wil maken?

Ontmoet ons hier

Working with micro-narratives to understand change in complex systems: An introduction to the practice of SenseMaker | American Evaluation Conference | Cleveland, Ohio - USA

Praktijkdag Participatie |  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  - VVSG | Belgium

Hack The Goals | Enabel | Belgium

New Ideals | Sociale Innovatie Fabriek | Belgium

Contacteer ons

Voices That Count | contact@steffdeprez.be

  • Twitter - Black Circle