Onderzoek naar leefbaarheid in straten | Straat-o-Sfeer


Welke invloed hebben verkeersintensiteit en het aandeel duurzaam verkeer op hoe bewoners hun straat beleven? Dat onderzoekt Straat-o-sfeer.


Met een kort verhaal schetsen bewoners hoe ze de leefbaarheid van hun straat dagelijks ervaren. Daarnaast beantwoorden ze een aantal vragen over hun verhaal, die te maken hebben met verkeer, sociale contacten, omgeving en inrichting.


>>> Lees hier meer over het onderzoek


----------


Sinds enkele jaren tellen de Straatvinken, meer dan 2.000 burgerwetenschappers, een uur lang het verkeer in hun straat in het kader van het citizen-scienceproject Straatvinken, een initiatief van de Ringland Academie onder wetenschappelijke begeleiding van de UAntwerpen en HIVA – KU Leuven. De telling geeft een idee van de modal split op straatniveau: het aandeel gemotoriseerd verkeer ten opzichte van duurzamere vervoerswijzen (voetgangers, fietsers en openbaar vervoer). 


Voices That Count voegde er nog een extra onderzoekslaag aan toe: SenseMaker werd gebruikt om naar de leefbaarheid in de straten te peilen. De straatvinken werd gevraagd wat ze zouden vertellen aan een vriendin of vriend die overweegt om in hun straat te komen wonen. In mei-juni 2019 verzamelden ze 580 persoonlijke verhalen van bewoners. Deze bijkomende bevraging werd straat-O-sfeer gedoopt, en wordt elk jaar herhaald.Lees hier het laatste persbericht